top of page
2% z dane.png

Aj tento rok by sme vás chceli požiadať o poukázanie 2 % z dane. Naše občianske združenie sa zameriava na tanečno-pohybovú terapiu a predovšetkým na prácu s bežnou populáciou, so seniormi a s klientami s poruchami príjmu potravy.

V roku 2017-2019 sme viedli pravidelné skupiny s klientami s poruchami príjmu potravy na oddelení detskej psychiatrie na Kramároch. Naša skúsenosť nám ukázala ako poddimenzované je poskytovanie starostlivosti, osveta a prevencia porúch príjmu potravy. Preto sme sa tento rok rozhodli zamerať svoje sily práve na túto oblasť. Vďaka financovaniu od našich partnerov môžeme otvoriť terapeutickú skupinu pre klientov s poruchami príjmu potravy čo sprístupní terapiu aj rodinám v ťažšej finančnej situácii.

Okrem pravidelných stretnutí (v Bratislave zatiaľ žiadna takáto skupina pre klientov 15-19 rokov neexistuje) by sme sa chceli zamerať aj na intenzívne letné ústrania, kde sa klienti budú môcť prostredníctvom expresívnych terapií a komplexnej starostlivosti posunúť, na svojej ceste k vyliečeniu, o kúsok vpred. Okrem odbornej starostlivosti, rôznym formám umeleckých terapií, budú môcť budovať vzájomnú podporu, komunitu, vzťahy a vzájomnosť.

Preto by sme vás chceli požiadať o podporu formou poukázania 2% z dane. Finančné prostriedky, ktoré poukážete budú použité na realizáciu tohto týždňového ozdravného a kreatívneho pohybu.

Na čo konkrétne? 

Ubytovanie a strava (mimo BA)

Materiálne vybavenie

Odmena terapeutom

Podpora sociálne slabších rodín

Udržateľnosť projektu práce s klientami zo spektra porúch príjmu potravy (anorexia, bulímia, záchvatové prejedanie a pod.)

ĎAKUJEME!

Ako poukázať 2% z dane?

Postup ako poukázať 2% z dane nájdete na tomto linku:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

Tlačivá na poukázanie nájdete tu:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Informácie o prijímateľovi:

4Arts Therapy, oz

Novohorská 7489/10

831 06 Bratislava - Rača

IČO: 50782894

IBAN: SK3183300000002401234632

Fio Banka, a.s.

bottom of page