top of page

st 19. 4.

|

Bratislava

Skupinová terapia pre klientov s PPP (dospelí) - otvorenie skupiny pre vstup nových členov

Skupinová terapia orientovaná na telo.

Registration is closed
See other events
Skupinová terapia pre klientov s PPP (dospelí) - otvorenie skupiny pre vstup nových členov
Skupinová terapia pre klientov s PPP (dospelí) - otvorenie skupiny pre vstup nových členov

Time & Location

19. 4. 2023, 17:00 – 18:20

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

About the event

SKUPINOVÁ TANEČNO-POHYBOVÁ TERAPIA PRE DOSPELÝCH S PORUCHAMI PRÍJMU POTRAVY

(OTVORENIE UŽ PRE BIEHAJÚCEJ SKUPINY PRE VSTUP NOVÝCH ČLENOV V TERMÍNE 21.3. - 19.4.2023)

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou tanečno-pohybovej terapie pre dospelých  s poruchami príjmu potravy vďaka projektu, ktorý vznikol s finančnou podporou advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič a v spolupráci s Chuť Žiť!

Sme občianske združenie 4Arts Therapy zamerané na prácu s klientami prostrednícvom tanečno-pohybovej terapie. Po niekoľkých rokoch praxe (2017-2020) s klientami s poruchami príjmu potravy (anorexia, bulímia) na oddelení detskej psychiatrie DFN v Bratislave (zastrešuje MUDr. Martina Paulinyová) sme sa rozhodli vytvoriť priestor pre pokračujúci terapeutický proces v bezpečnom prostredí skupiny mimo nemocnice. Otvárame tým možnosť pre klientov, ktorí už nie sú v režime hospitalizácie, ale ich stav si vyžaduje pokračujúcu terapeutickú prácu a zároveň aj pre klientov, ktorí hospitalizovaní neboli, ale sú v procese ambulantnej liečby. Skupina je otvorená tak dievčatám, ako aj chlapcom.

Tanečno-pohybová terapia je psychoterapeutické použitie pohybu na podporu emocionálnej, sociálnej, kognitívnej a fyzickej integrácie klienta za účelom zlepšenia jeho fyzického a duševného zdravia (American Dance Therapy Association). “Používame tanec ako psychoterapeutický nástroj, ktorý pomáha ľuďom vyjadriť ich emócie spôsobom, ktorý zjednocuje to, čo si myslia a to, čo cítia.” (N.Koch)

Poruchy príjmu potravy veľmi úzko súvisia s odpojením od vlastných emócii a od tela, ktoré sa stáva nepriateľom tak ako jedlo. Počas terapeutických stretnutí budeme pracovať na obnovovaní vzťahu so svojim vlastným telom a postupne budeme odkrývať príbehy, ktoré ukrýva, tak aby už viac nemuseli ostať skryté. Cez telo, pohyb a tanec sa môže započať ozdravný proces duše.

Skupinu povedú tanečno-pohybové terapeutky so skúsenosťou s klientami s poruchami príjmu potravy:

Lucia Šuplatová (psychologička, tanečno-pohybová terapeutka)

Magdaléna Takáčová (tanečno-pohybová terapeutka, lektorka)

 Obe terapeutky majú ukončený 4ročný výcvik tanečno-pohybovej terapie v Českej republike a sú členkami TANTER (Česká asociácia Tanečno-pohybovej Terapie)

Praktické informácie: 

Ide o čiastočne otvorenú skupinu s kapacitou min. 4 a max. 12 klientov.

Skupina prebieha od 18.1.2023  a trvá do 14.6.2023. Skupiny prebiehajú v stredu od 17:00-18:20. Do skupiny je možné pridať sa od 21.3. do 19.4. Záujemca vyplní registračný formulár, následne ho budeme kontaktovať. Po prvom stretnutí sa rozhodne či pokračuje alebo nie. 

Cena: Vďaka finančnej podpore klient dopláca iba 25 EUR/sedenie. Ak by mali byť financie prekážkou k účasti, neváhajte nás kontaktovať.

Viac informácii na webe alebo info@4artstherapy.com / 0911 453 111. Registráciu je možné vykonať priamo na web stránke vyplnením dotazníka. Na základe vyplneného dotazníka budeme vytvárať skupinu. Registrácia neznamená automatickú účasť na skupinovom procese. Účasť každého záujemcu bude zvážená a záujemca dostane vyrozumenie o výsledku (prijatí/neprijatí do skupiny).

Share this event

bottom of page