top of page
Image by Hannah Busing
Seniori

Pracovať so seniormi je ako pracovať so starešinami národa. Nesú v sebe mnoho príbehov nie len seba ale aj svojej doby. Všetko zapísané do každej vrásky na tele. Každý nesie iný príbeh, iné zážitky, iné bolesti, zranenia ale aj radosti a láskavosť života. V čase kedy prechádzajú v životnom cykle k jeho záveru, často prichádzajú do tohto záveru v osamotení či bez schopnosti artikulovať svoje prežívanie a potreby navonok. V takomto období je veľmi dôležité byť súčasťou komunity, aj si pospomínať na staré piesne, tancovačky, tradície, rodinu a zážitky. V spoločnej skupine majú možnosť cítiť súdržnosť, komunitu a zmenu v často dennodennej rutine. Každý nový pohyb, každý nový impulz im pomôže k aktivácii. Každý nový dotyk im pripomenie chvíle kedy ich bolo viac a naplní sa potreba a túžba láskavý dotyk nestratiť. S prácou so seniormi máme 3ročnú skúsenosť v rámci DSS Náruč.

bottom of page