top of page
Hands Up_edited.jpg
PROJEKTY

Spolupráca je pre nás veľmi dôležitá. Radi sa vzájomne obohacujeme a hľadáme spoločné prieniky. Tam kde je vôľa, tam je aj cesta. A tak vzniklo niekoľko projektov, o ktoré by sme sa s vami chceli podeliť. Niektoré sú aktuálne a niektoré sú skúsenosťou minulosti.

Aktuálne projekty

2.png

Skupinová terapia pre klientov s PPP
vo veku 15-19 rokov

Vďaka nášmu partnerovi  - Prosman & Pavlovič advokátska kancelária môžeme v roku 2022 otvoriť skupinu tanečno-pohybovej terapie pre klientov s poruchami príjmu potravy vo veku 15-19 rokov.

2.png

Skupinová terapia pre dospelých klientov s PPP
 

Vďaka nášmu partnerovi  - Prosman & Pavlovič advokátska kancelária môžeme v roku 2022 otvoriť skupinu tanečno-pohybovej terapie pre dospelých klientov s poruchami príjmu potravy.

bottom of page