top of page
Image by Anika Huizinga
Individuálna terapia

Individuálna terapia je forma, v ktorej pracuje terapeut iba s jedným klientom. Je to forma vhodná pre klientov, ktorí potrebujú bezpečné prostredie, v ktorom nie sú konfrontovaní s ďalšími členmi v skupine. Terapeut drží a vytvára bezpečný priestor pre uzemnenie, spájanie sa so sebou, zdieľanie, nachádzanie vlastných zdrojov a postupne vnáranie sa do procesu a opätovné vynorenie sa.

Našou úlohou, ako tanečno-pohybových terapeutiek, je pomôcť klientovi spájať sa s jeho vlastným telom, porozumieť a pocítiť obsahy, symboly, metafory v ňom ukryté. Často sa stretávame s tým, že sa nám ozývajú klienti, ktorí síce prešli alebo prechádzajú verbálnou terapiou, ale zároveň cítia, že potrebujú ešte niečo iné. Viac ich to ťahá k telu, viac k nim prehovára (či už psychosomaticky cez chorobu, napätie v tele, nešpecifickými bolesťami a pod.). Tanečno-pohybová terapia nenahrádza medicínsku liečbu, ale pomáha na úrovni tela-mysle-duše porozumieť obsahom, obrazom, pocitom, vnemom, ktoré pri spojení sa s telom, prichádzajú.

bottom of page