top of page

4Arts Therapy

Sme občianske združenie, ktoré sa zameriava na tanečno-pohybovú terapiu. Našim cieľom je, okrem samotnej realizácie, robiť aj osvetu tejto forme expresívnej terapie a prinášať poznanie, ktoré ponúka telo, do životov našich klientov a širokej verejnosti. 

Náš príbeh začal v roku 2017 kedy sme sa rozhodli spojiť svoje sily a vytvoriť priestor, pre tanečno-pohybovú terapiu. Mnohokrát sa stretávame s tým, že si ľudia zamieňajú tanec, jeho terapeutické účinky a samotnú tanečno-pohybovú terapiu. Jednou z našich motivácii je teda vyjasnenie a prinášanie poznania, čo to tanečno-pohybová terapia je, ako sa líši od tanca, ktorý je terapeutický a ako pomáha v človeku v procese jeho liečenia psychických problémov a zranení.

Okrem praxe tanečno-pohybovej terapie sa venujeme aj osobnostnému rozvoju a vzdelávaniu pomáhajúcich profesií. Poznanie cez sebaskúsenosť je nezameniteľné, preto veľmi radi ponúkame verejnosti možnosti ako sa s tanečno-pohybovou terapiu zoznámiť a zároveň spoznať samých seba na celistvejšej úrovni.

Kto sme?

mmm-1113.jpg

Magdaléna Takáčová

Som tanečno-pohybová terapeutka, koučka, lektorka kontaktnej improvizácie,  embodiment facilitátorka a facilitátorka metódy autentického pohybu.

Po štúdiu Strategického manažmentu a marketingu som pracovala 12 rokov vo finančnej oblasti na riadiacej pozícii. Moje dlhoročné skúsenosti s vedením pohybových, tanečných a tanečno-hudobných stretnutí ma priviedli k štúdiu tanečno-pohybovej terapie, ktorej  4-ročný výcvik v ČR som ukončila v roku 2017.  10 rokov som tancovala v integrovanej tanečnej skupine LEN TAK TAK, kde tancovali ľudia s hendikepom aj bez neho. Bola som súčasťou tvorivého aj produkčného procesu performance projektov.

V roku 2019 som absolvovala koučingový výcvik (podľa štandardov ICF).

V roku 2020 som ukončila certifikovaný výcvik Teacher's Training v Holistic Dance Institut vo Viedni. Absolvovala som množstvo zahraničných vzdelávacích workshopov zameraných na súčasný tanec, aplikovanú anatómiu v pohybe, bodywork, kontaktnú improvizáciu a somatický pohyb.

Od roku 2021 som vo výcviku TRE (trauma release exercise) a v 2022 som ukončila polročný výcvik kontaktnej improvizácie v Poľsku.

Moja tanečno-pohybovo terapeutická prax zahŕňa klientov s poruchami príjmu potravy (DFNsP Kramáre, individuálne), detí a dospelých s fyzickým a kombinovaným postihnutím (o.z. Len Tak Tak, RS Claudianum) klientov z bežnej populácie, ktorí vnímajú telo ako nástroj prostredníctvom, ktorého odkrývajú časti svojej duše.

Témy, s ktorými najčastejšie pracujem sú dotyk, intimita, vlastné zdroje, práca so stresom a uvoľňovaním, hľadanie vlastnej autenticity a možnosti sa vyjadriť, vnútorné dieťa a trauma.

%C5%A0uplatov%C3%A1_edited.jpg

Lucia Šuplatová

Som psychologička a absolventka 4.ročného výcviku tanečno-pohybovej terapie pod Asociáciou tanečno - pohybovej terapie ČR TANTER® (www.tanter.cz).

Môj hlavný výcvik doplňuje 2 ročný kurz muzikoterapie garantovaný Muzikoterapeutickou asociáciou ČR (http://www.czmta.cz), pohybové vzdelávanie pre deti predškolského veku, kurz Ako sa hýbu bábätká (https://babyfit.sk/) a kurzy arteterapie. 

V tanečno - terapeutickej praxi sa venujem seniorom (CSS Náruč záchrany), podpore ranného psychomotorického vývinu detí, dospelým a deťom s fyzickým a kombinovaným postihnutím (o.z. Len Tak Tak, RS Claudianum), klientkám s poruchami príjmu potravy (DFNsP Kramáre).

V roku 2008  som založila  integrované tanečno–pohybové divadlo Len Tak Tak pre ľudí s fyzickým postihnutím a bez, v ktorom som 9 rokov pôsobila ako interpretka, projektová koordinátorka a terapeutka. Som spoluzakladateľka OZ 4Arts Therapy, ktorý sa zameriava na prácu a vzdelávanie v oblasti  umeleckých  terapií. 

Od roku 2019 pracujem  v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. V praxi  sa venujem psychodiagnostike a poradenstvu rodinám detí s poruchami učenia, správania a nadaním. Individuálne sprevádzam deti a mladých ľudí v náročných životných situáciách (rozvody, strata blízkej osoby), pri emočných a vzťahových ťažkostiach (úzkosti, panické ataky, psychosomatické ťažkosti).

Priebežne sa vzdelávam v oblasti terapie, somatických prístupov a tanca. Venujem sa súčasnému tancu v tanečnej skupine Human Art Space a pravidelne sa zúčastňujem pohybových a tanečných seminárov.

bottom of page