top of page

Veľmi sa tešíme, že nás oslovila advokátska kancelária Prosman a Pavlovič k spolupráci. Ceníme si, keď spoločnosti fungujú na princípoch spoločenskej zodpovednosti a solidarity, vnímajú potreby slabších a ohrozených skupín a hľadajú cesty, ako ich podporiť. Vážime si dôveru a voľnú ruku, ktorú nám v spolupráci dali, a tak sme neváhali a vytvorili ročný program pre klientov s poruchami príjmu potravy. Naše dlhoročné skúsenosti s touto klientelou (súkromná prax aj prax v DFNsP, oddelenie psychiatrie) nás doviedli k vytvoreniu terapeutickej skupiny pre klientov s poruchami príjmu potravy vo veku 15-19 rokov (chlapci aj dievčatá). Ide o skupinu, ktorá bude 2 sedenia otvorená a následne ju uzavrieme. Účasť v skupine je podmienená vstupným pohovorom a výberom záujemcov, nakoľko počet miest je obmedzený. Aktuálne nie je v Bratislave žiadna terapeutická skupina, kam by sa klienti po hospitalizácii mohli prihlásiť, o to viac sa tešíme tejto spolupráci a možnostiam, ktoré otvára nám aj klientom. 

Ak by ste mali záujem sa do skupiny prihlásiť, budeme radi, keď sa s nami spojíte na info@4artstherapy.com alebo na 0911 453 111.

image001.png
4ArtsTherapy.gif
bottom of page