top of page
Image by Hannah Busing
 Skupinové terapie

Skupinová terapia vytvára priestor, kde sa môžu stretnúť ľudia s podobnými alebo rovnakými ťažkosťami. Mať možnosť byť v skupine ľudí, ktorí prežívajú niečo podobné a sú v podobnej fáze života je veľmi liečivé. Skupina dáva priestor aj na zdieľanie rôznych skúseností, z rôznych fáz procesu. Je to ako zdieľanie spoločnej múdrosti, kde každý prispeje svojim dielom. Nikto nie je vylúčený a každý je súčasťou spoločného kruhu. V skupine sa pracuje s témami jednotlivca ale aj s témami skupiny. Každá skupina postupne naberá skupinovú dynamiku, v ktorej sa ujasňujú, odkrývajú a zrkadlia vzťahy aj vzorce poznaného či nepoznaného. V rámci tanečno-pohybovej terapie pracujeme veľa vo forme kruhu, prostredníctvom pohybu, gesta či tanca. Zdieľanie nie je nevyhnutne verbálneho charakteru a v skupina akoby v improvizácii nachádzala svoju vlastnú choreografiu.

bottom of page