top of page

TANEČNO-POHYBOVÁ TERAPIA

Tanečno-pohybová terapia je definovaná, podľa ADTA (americká asociácia tanečno-pohybovej terapie), psychoterapeutické využitie pohybu v procese, ktorý podporuje emočnú, sociálnu, kognitívnu a fyzickú integritu jedinca.

Za tanec v tanečno-pohybovej terapii považujeme každý fyzický prejav klienta. Môže ísť o veľké, malé pohyby, viditeľné aj oku nebadateľné, vnútorné pohyby či gestá. Terapeut neučí klienta choreografiu ale pozýva k pohybovému prejavu, ktorý je sprostredkovateľom vytvárania terapeutického vzťahu a vyjadrenia vnútorného prežívania klienta.

Cieľom tanečno-pohybovej terapie je integrácia mysle, tela a ducha. Vychádza z predpokladu, že telo a psychika sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Práca na telesnej úrovni môže ovplyvniť psychiku a zmeny v psychike môžu byť pozorované v tele a neverbálnom prejave. V tanečno - pohybovej terapii sa pracuje predovšetkým s telom, pohybom a neverbalitou, ktoré sa stávajú prostriedkom expresie v procese zmeny a sebapoznávania.

Image by Hannah Busing

Skupinové terapie

Skupinové terapie sú jednou z foriem, ktoré ponúkame našim klientom. Skupina prechádza svojim procesom a vytvára svoju vlastnú dynamiku.

Image by Anika Huizinga

Individuálne terapie

Okrem skupinových terapií ponúkame aj možnosť individuálnych terapií, ktorú niektorí klienti, predovšetkým z bežnej populácie, preferujú viac.

Cieľové skupiny, s ktorými pracujeme

Počas našej praxe sme sa stretli s rôznymi skupinami klientov. Pracovali sme v DSS, na oddelení detskej psychiatrie v Bratislave, v domoch pre seniorov či v súkromnej praxi. Každá cieľová skupina je výnimočná. Každý klient má svoj osobitý prejav a svoje špecifické potreby. Táto rôznorodosť je pre nás obohacujúca. Okrem špecificky zameranej klientely vnímame potreby aj bežnej populácie a spracovanie ich špecifických tém v pohybe, cez telo.

Image by Artyom Kabajev

Seniori

Máme dlhoročné skúsenosti s prácou so seniormi v DSS. 

Image by Priscilla Du Preez

Bežná populácia

Pre všetkých, ktorí hľadajú terapiu a zároveň sú otvorení práci s telom, pohybom a neverbálnymi komunikačnými nástrojmi.

klara-kulikova-TcUfF24fUMY-unsplash.jpg

Klienti s poruchami príjmu potravy

S klientami s poruchami príjmu potravy sme mali možnosť pracovať v DFNsP Kramáre aj v súkromnej praxi.

Image by Markus Spiske

Klienti so špeciálnymi potrebami

Skúsenosť máme s deťmi aj dospelými so špeciálnymi potrebami.

bottom of page